Kontakt

Kontor/kjøkken

+47 75 18 21 82


Restaurant/kjøkken

Lotte Nygård-Forsmo 
lotte.forsmo@gmail.com
+47 99 69 00 36


Daglig leder/eier

Gudmund Forsmo
laksta@online.no
+47 41 47 24 24